Vnitroblok mezi Stříbrského a Cyprichovou se zbaví betonu, zkrášlí ho množství stromů a květinové záhony

Vnitroblok se nachází mezi ulicemi Stříbrského, Cyprichova a Sulanského v katastrálním území Háje. Lokalita zaznamenaná v Pasportu pobytových veřejných prostranství na území Prahy 11 vhodných k regeneraci pod č. 25 sestává z pozemku o výměře 7227 m² ve vlastnictví hl. m. Prahy a právě dotace od Magistrátu hl. m. Prahy pomůže s jeho tolik potřebnou regenerací.

Neoplocené, dosud převážně betonové prostranství uzavřené ze severu a východu panelovými domy, ze západu pak mateřskou školkou, se má podle představeného záměru zahalit do zeleně. Nejprve tak bude odstraněn betonový stupňovitý amfiteátr s dřevěnými sedáky a s ním řada stavebních prvků (obě pískoviště, zídky, dlažba) a laviček.

Pro samotné řešení centrální části vnitrobloku se stal inspirací přírodní motiv listu. Jeho organický tvar kopíruje dle návrhu řada zpevněných ploch sloužících k sousedským setkáním či odpočinku. Stávající schodiště v západní části vnitrobloku nahradí kvůli špatnému technickému stavu nová cesta – ta bude dále navazovat na pěší zónu vedoucí podél mateřské školky. Rovněž bude zrušen průchod mezi panelovými domy v severovýchodní části, jehož místo zaujme v roli „stopky“ ocelové zábradlí. Na podporu zamezení vcházení do tohoto rohového prostoru (kdyby snad zábradlí nestačilo) počítá záměr v pásu mezi domy s nízkou květinovou výsadbou.

Cílem návrhu je přetvoření vnitrobloku v atraktivní, přehlednou plochu přirozeně osázenou stromy, jejichž koruny nabídnou v parných dnech vytoužený stín. Pestrou přehlídku nových druhů stromů (lípy stříbrné, dubu červeného, okrasné jabloně, třešně ptačí, javoru mléče či javoru babyky) doplní živý plot podél oplocení mateřské školky a barevný záhon z trvalek, cibulovin a okrasných trav v centrální části vnitrobloku.

Starosta Petr Jirava a Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11

 

14. 7. 2017