Projekt Zahrady Opatov byl jednou z největších akvizic MČ P11 posledních let. 

Po volbách v roce 2014 kdy se změnila politická reprezentace začal převládat názor, že by nové byty bylo dobré prodat a vyžít finance k napnění prázdné městské pokladny. V prosinci 2015 přijalo ZMČ usnesení k přípravě prodeje bytových jednotek v tomto projektu. Toto usnesení bylo spojeno s úpravamy bytů i objektu tak, aby více komerční a méně nájemný. Došlo ke změnám dispozic bytů, přízemí a dalších částí objektu. 

Stavba pokračovala a objekt byl fyzicky připraven k předání ve stanoveném termínu. Avšak díky legislativním změnám, na které původní smlouva nemyslela byl až do prosince 2016 majetkem společnosti Convenio do které byl převeden zhotovitelem Riverside Apartment s.r.o.  

za toto zdržení nabídla společnost Convenio městské části slevu 7.000.000,- kterou však zastupitelé za HPP11 nepodpořili a proto MČ zaplatila za zhotovení plnou částku.

Po převodu nemovitosti začal proces zapisování do katastru, tvorby prohlášení vlastníka o vymezení jednotek, parkovacích stání, vytvoření znaleckých posudků a všechny další administrativní záležitosti, které mohly být zahájeny až po převedení nemovitosti do majetku městské části. 

Nyní je podle platného usnesení a nevratných  krocích objekt připraven k prodeji. Prodej bude probíhat nejtransparentnějším způsobem - formou elektronické aukce.Ta má také zajistit, že výnos z bytů bude pro městskou část co největší. Díky současné situaci na trhu nemovitostí a stoupajícím cenám přinese prodej bytů do městské pokladny dostatek financí, který bychom chtěli použít na vytvoření startovacích bytů, bytů ve veřejném zájmu a sociálních bytů. 

Zároveň se budeme snažit, aby i některé byty v objektu Zahrady Opatov byly dovybaveny a použity na pronájem občanům MČ P11. 

První balík bytů můžete vydražit pomocí e-aukce, kterou provádí Jihoměstská majetková, a.s., více informací naleznete zde: https://www.jihomestska.cz/e-aukce-zahrady-opatov

Za hnutí ANO
předseda Jan Ríčař, MBA

14. 6. 2017