Prohlášení hnutí ANO Praha 11 k mimořádnému zastupitelstvu 2.5.2017

Na 2.5.2017 svolalo Hnutí pro Prahu 11 jednání mimořádné schůze schůze zastupitelstva Prahy 11.

Na grémiu všech politických klubů před jednáním zastupitelstva jsme se shodli a zástupcům HPP11 nabídli, že odhlasujeme program se dvěma body:

a) Parkoviště svěřené MČ Praha 11 a navýšení jejich kapacity (Návrh usnesení)
b) Zahrady Opatov
Tyto body řádně projednáme a ostatní připravíme do dalšího řádného zastupitelstva.
 
Bohužel však zastupitelé HPP11 nehlasovali pro schválení programu po jednotlivých bodech, aby mohla být dohoda naplněna. Naopak oproti domluvě grémia navrhli na program další 2 body navíc o kterých se předem nezmínili.
 
Jednání tak bylo ukončeno po cca 30ti minutách neschválením programu. Hnutí pro pro Prahu 11 tak promarnilo zbytečně nemalé prostředky z rozpočtu městské části. Opět se ukázalo, že jim nejde o to věcně jednat, ale pouze se zviditelnit. Pokud by měli zájem o jednání, prostor k němu byl minimálně ve dvou bodech, kde byla široká shoda mezi ostatními zastupiteli. 
 
klub zastupitelů hnutí ANO
2. 5. 2017