Praha 11 připravuje regeneraci lokality č. 2 (Brechtova, Matúškova, Dubnova)

 Veřejné prostranství u obchodního centra nazývaného dříve Blankyt je situováno ve vnitrobloku mezi ulicemi Hekrova, Dubnova, Matúškova a Brechtova. Budova obchodního centra je ve vlastnictví spol. HERAKLION, a. s. Pozemky ve vnitrobloku jsou již svěřeny do správy MČ Praha 11.

 

Brechtova)

Současná podoba vnitrobloku i veřejného prostranství je nepřitažlivá. Původní záměr s velkými zpevněnými plochami s kaskádami, s vodním prvkem a uměleckým dílem ztratil v současné době vzhledem k omezení funkce obchodního centra a novým pohledům na využívání veřejného prostranství ve velkých obytných souborech svůj smysl. Špatný stav veřejného prostranství způsobil, že prostor přestal plnit svou funkci jako místa oddechu, relaxace a setkávání obyvatel.

Dne 24. 10. 2016 se v ZŠ Květnového vítězství uskutečnilo veřejné setkání vedení MČ Praha 11 s občany, kde byla předložena původní studie z roku 2007. Na základě toho Odbor územního rozvoje vypracoval v prosinci 2016 zadávací podklady pro zpracování nové studie regenerace vnitrobloku a vedení MČ Praha 11 je odsouhlasilo. Následně na to byla vypsána veřejná zakázka na zpracování architektonické studie. V březnu 2017 zpracovala společnost Ars Fabrica, s. r. o., architektonickou studii k revitalizaci vnitrobloku. Architektonické řešení využití území je navrženo jako klidové a odpočinkové. Prioritně je uvažováno s krátkodobou rekreací obyvatel nejbližšího okolí. Vnitroblok zůstává i v nově navržené podobě nadále průchozí. Návrh cílí především na vytvoření přehledného parteru s ohledem na bezpečnost i údržbu vnitrobloku. Struktura vnitrobloku je založená na principu vytvoření jednotlivých zón – ostrůvků – pódií na půdoryse pětiúhelníku, které se z počátku v koncentrované podobě pomalu s odstupem od hmoty Blankytu „rozpouštějí“ do podoby méně koncentrované až osamocených prvků v ploše zeleně. Nalezneme zde jak stromové patro, tak i záhonové výsadby keřů, trvalek a travin. Součástí návrhu je zvýšení kapacity parkování a uspořádání kontejnerových stání.

Starosta Petr Jirava a Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11

 

5. 6. 2017