Pétanquové hřiště, grilování, nové pódium. Park u Milíčova opět ožije!

Jižní Město čeká revitalizace parku, který se nachází v blízkosti Milíčovského lesa.

Rozlehlý park se nachází mezi ulicemi Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu – Letzelova v katastrálním území Háje a jeho poloha je pro Jižní Město svým způsobem typická. Plochu o celkové výměře 11 940 m² totiž z jedné strany uzavírají panelové domy, z ostatních stran například Úřad MČ Praha 11 či Základní umělecká škola Jižní Město. Dá se tak říct, že je park samotným srdcem místní zástavby. I proto si tzv. Lokalita č. 22, jak je park označován v rámci Pasportu pobytových veřejných prostranství na území Prahy 11 vhodných k regeneraci, zaslouží nový kabát. A pomůže mu k němu mimo jiné dotace od Magistrátu hl. m. Prahy.

Jelikož je místo v současné době ve velmi špatném technickém stavu, počítá záměr primárně s odstraněním nefunkčních a rozbitých stavebních prvků (zídek, dlažby, bazénku) a nevyhovujících laviček. Návrh regenerace rovněž obsahuje nezbytnou opravu oplocení, které bude doplněno vstupními branami, a technického vybavení v severní části parku – promenády. Rekonstrukce čeká i oba amfiteátry v severní části parku, u severozápadního navíc bude vybudovaná zpevněná plocha umožňující instalaci mobilního jeviště pro pořádání kulturních akcí. A to není zdaleka jediná možnost, kterou park po revitalizaci nabídne ke společenskému vyžití: podél vyšlapané zkratky v severní částí parku, jež bude proměněna v pohodlnější mlatový chodník, vyroste hřiště na pétanque včetně laviček pro diváky. Ani sportovci ovšem nepřijdou zkrátka. Ve východní části počítá záměr s vybudováním fitness hřiště vybaveného deseti cvičebními stroji a pítkem. Dále budou podél chodníku umístěna dvě sezení přizpůsobená ke grilování. Střed parku, v němž se kříží cesty, zaujme na vyvýšeném ostrůvku dominantní strom (dub letní), obehnaný zídkou vyzývající k odpočinku v jeho stínu. Jižní část parku bude ponechána ve stávající podobě.

Unikátnímu místu tak zůstane klidný charakter, nově se však otevře i komunitnímu životu, především s vazbou na okolní školy a domov pro seniory. Park bude veřejně přístupný a prostupný se stanoveným návštěvním řádem, kde bude upraveno např. uzavírání parku v noci, jízda na kole, pobíhání psů, apod.

Starosta Petr Jirava a Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11

 

6. 7. 2017