Bytový dům Bachova, Zdiměřická a podobné stavební projekty

Často se ozývá kritika naší radnice, proč po volbách 2014 nedošlo k zastavení toho či onoho stavebního záměru na Jižním Městě z minulých let, které jsou některým občanům tzv. solí v očích. Někteří opoziční politici rádi nabízejí vysvětlení, že by to šlo, jen kdyby vedení Prahy 11 trochu chtělo. Pravda je však často jinde. Celá řada developerských akcí byla z pohledu územního a stavebního povolení dotažena do konce již před volbami z roku 2014 a jejich investoři mají v těchto projektech nevratně investovány milióny korun.

 

 

Často se ozývá kritika naší radnice, proč po volbách 2014 nedošlo k zastavení toho či onoho stavebního záměru na Jižním Městě z minulých let, které jsou některým občanům tzv. solí v očích. Někteří opoziční politici rádi nabízejí vysvětlení, že by to šlo, jen kdyby vedení Prahy 11 trochu chtělo. Pravda je však často jinde. Celá řada developerských akcí byla z pohledu územního a stavebního povolení dotažena do konce již před volbami z roku 2014 a jejich investoři mají v těchto projektech nevratně investovány milióny korun. 

Žijeme v právním státě a samospráva – v tomto případě rada MČ Praha 11 – si nemůže dělat, co se jí líbí jenom proto, že „jsme vyhráli volby“. V řadě případů proto stavební projekty nelze zastavit vůbec, v jiných případech by teoreticky městská část mohla výstavbu blokovat např. pomocí přilehlých pozemků, které vlastní. V tomto případě by se však vystavila nebezpečí žalob investorů, kteří by za zmařenou investici zcela logicky požadovali u soudu odstupné v řádu i desítek miliónů korun, které by nakonec zaplatil daňový poplatník. To je konkrétně příklad diskutovaného bytového domu v ul. Bachova. Právní analýzu toho, proč si vedení Prahy 11 nemohlo dovolit tento projekt zablokovat, najdete na webu praha11.cz na str. 4-6 důvodové zprávy k bodu č. 5 letošního lednového zastupitelstva (ke stažení na goo.gl/f0Jm8Q). Z toho plyne, že souhlas naší současné rady s některými investorskými záměry nemusí automaticky znamenat, že s ním v jeho navržené podobě souhlasíme. Viz přiložené foto rostoucího bytového domu v ul. Zdiměřická. Ačkoliv jeho výstavba započala až po volbách v roce 2014, předchozí rada pod vedením tehdejšího starosty Ing. Jiřího Štylera (měl v gesci územní rozvoj) jí navzdory hlasitě proklamovanému boji Štylerova Hnutí pro Prahu 11 proti developerům nijak nezabránila.

Starosta Petr Jirava

 

5. 6. 2017