Naši lidé

ANO Praha 11 - seznam našich lidí

Ing. Petr Jirava

Starosta MČ Praha 11, gesce sociální věci a zdravotnictví, finance, bezpečnost.

Ing. Oldřich Balík

Zástupce starosty MČ Praha 11 pro majetek, člen dozorčí rady Kulturního Jižního Města, o.p.s.

Jan Říčař, MBA

Radní MČ Praha 11

Ing. Ondřej Prokop

Zastupitel MČ Praha 11 a hlavního města Prahy, místopředseda představenstva Jihoměstské majetkové, a.s., člen kontrolního výboru, člen komise pro strategické a územní plánování

Mgr. Leoš Valigurský

Zastupitel MČ Praha 11, člen výboru pro územní rozvoj a životní prostředí

Ing. Tibor Kováč

Zastupitel MČ Praha 11, místopředseda finančního výboru, člen výboru pro územní rozvoj a životní prostředí.

Ing. Michal Pluta

Zastupitel MČ Praha 11, předseda finančního výboru

JUDr. Věra Jeřábková, CSc.

Zastupitel MČ Praha 11, předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání

Program

1.

Při zvolení do zastupitelstva zajistíme

 • Vstřícnost úředníků vůči občanům, rozšíření pracovní doby úřadu a zkrácení  lhůt k  vyřízení žádostí.
 • Transparentnost a informovanost občanů – řádné hospodaření s majetkem městské části (elektronické i tištěné věstníky).
 • Zodpovědnost a profesionalitu – po diskusích s občany vytvoříme koncepci správy a rozvoje městské části (ochrana a údržba zelených ploch místo jejich nekoncepčního zastavování, optimalizace dopravy a parkování).
 • Podmínky pro zlepšení nabídky služeb.
 • Podporu kultury, sportu a zájmových sdružení pomocí grantů.
2.

Chcete s námi řídit Jižní Město? Umožníme Vám to!

 • Dveře na radnici budou pro vás stále otevřené.
 • Budeme vám naslouchat, pravidelně se s vámi scházet a vysvětlovat naše kroky.
 • Vaše názory zveřejníme ve zpravodaji Klíč.
 • Podrobný rozpočet, všechny veřejné zakázky i smlouvy budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Prahy 11.
3.

Chcete zabránit megalomanským záměrům developerů? Uděláme to!

 • Rozvoj Jižního Města musí být plnohodnotný, ale uměřený.
 • Zájmy developerů se musí podřídit potřebám obyvatel Jižního Města.
 • Investoři nových projektů se musí podílet na úpravách okolí stavby (park, dětské hřiště, parkovací místa apod.)
4.

Chcete transparentní hospodaření radnice? Zařídíme to!

 • Provedeme důslednou kontrolu uzavřených i rozpracovaných smluv.
 • Prověříme potřebnost a výhodnost akciových společností, jejichž vlastníkem je Městská část Prahy 11.
 • Dodavatele městské části budeme vybírat v průhledných výběrových řízeních.
5.

Chcete bezpečnější Jižní Město? Dohlédneme na to!

 • Výrazně posílíme pochůzkovou činnost Městské policie.
 • Omezíme a budeme důsledně kontrolovat hazard na Jižním Městě.
 • Provedeme revizi přechodů pro chodce a prověříme vhodnost a účinnost umístění dopravních značek.
6.

Chcete spokojenější život na Jižním Městě? Zařídíme ho!

 • Budeme skutečně budovat cyklostezky, nejen je malovat do map.
 • Umožníme umístění všech dětí starších tří let do mateřských škol.
 • Zrevitalizujeme stávající parky a doplníme je o malé vodní plochy.
 • Zajistíme kvalitní a dostupné služby pro seniory a hendikepované spoluobčany.
 • Navážeme kontakt s potřebnými všech věkových skupin s cílem pomoci jim.
 • Budeme prosazovat, aby školy byly přirozeným centrem volnočasových aktivit dětí i dospělých, zejména centrem pro společenská setkávání a kulturní a sportovní akce pro všechny generace.
 • Chceme rozšířit zákaz vjezdu těžké nákladní dopravy na významnější komunikace na území naší městské části, které jsou již nyní přetížené.

Akce

Kontakt

Jan Říčař, MBA praha11@anobudelip.cz
předseda oblastní organizace
+420 721 555 222
Ing. Ondřej Prokop praha11@anobudelip.cz
místopředseda oblastní organizace
+420 773 522 246